Omkostninger ved arbejdsulykker

Hvad koster en arbejdsulykke? Arbejdstilsynet har lavet beregninger af, hvor meget arbejdsulykker koster for henholdsvis staten og arbejdsgivere.

Arbejdstilsynet har lavet beregninger af, hvor meget arbejdsulykker koster for henholdsvis staten og arbejdsgivere. Beregningerne er foretaget på baggrund af anmeldte arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011, og alle tal er angivet i 2016 kroner.

En arbejdsulykke koster arbejdsgivere udgifter til løn ved fravær, rekruttering og oplæring af medarbejdere. Der er stor variation brancherne imellem, men en arbejdsulykke med sygefravær over 30 dage koster i gennemsnit 58.400 kr. for arbejdsgivere til løn under sygefravær og i udgifter til oplæring og rekruttering.

Virksomhedernes samlede omkostninger til arbejdsulykker er beregnet til 5,1 mia. kr. Korrigeres der for underanmeldelse af arbejdsulykker stiger de samlede omkostninger ved arbejdsulykker til mellem 5,5 – 5,8 mia. kr.

Statens samlede omkostninger til sygedagpenge, sundhedsydelser og tabt skatteindtægt for ulykker anmeldte i 2011 er på 790 mio. kr. Heraf 391 mio. kr. til sygedagpenge, 355 mio. kr. til øgede sundhedsydelser og 44 mio. kr. i skattetab. Korrigeres der for underanmeldelse af arbejdsulykker estimeres statens omkostninger til at ligge mellem 1,3 – 1,6 mia. kr.

En sammenfatning og summering af statens og arbejdsgiveres omkostninger ved arbejdsulykker i kalenderåret 2011 præsenteres i nedenstående notater:

Statens samlede udgifter

Statens samlede omkostninger ved arbejdsulykker (pdf)

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab (pdf)

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker (pdf)

Arbejdsgivernes samlede omkostninger

Arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker (pdf)

Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær (pdf)

Arbejdsgivernes omkostninger til rekruttering og oplæring (pdf)

Arbejdsgivernes omkostninger til forsikring (pdf)