G� til hovedindholdet

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021

Undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L) 2021 giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark i foråret 2021.

Undersøgelsen er gennemført af Arbejdstilsynet og afløser den tidligere undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred’, som blev gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år i perioden 2012-2018. NOA-L er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af ca. 30.000 lønmodtagere.

Offentliggørelsen af resultater er opdelt i to rapporter. Den første rapport fra februar 2022 indeholder resultater vedrørende det kemiske og biologiske arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø samt krænkende handlinger, vold og trusler. Den anden rapport fra juni 2022 omfatter støj og vibrationer, arbejdsulykker, påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed samt selvrapporteret stress.

Du kan selv gå på opdagelse i tallene via link til datavisning øverst til højre på denne side. Datavisningen indeholder resultater offentliggjort i de to rapporter samt yderligere resultater inden for emnerne helbred, arbejdsevne samt sikker og sund udførelse af arbejdet. Data er opdelt på alder, køn, branchegruppe, offentlig/privat sektor og jobgruppe. Du kan også finde svarfordelinger for alle lønmodtagere og eksportere data til Excel. 

Undersøgelsens formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse udbredelsen og udviklingen i væsentlige negative og positive faktorer i arbejdsmiljøet samt bidrage til datagrundlaget for forskning i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen skal også anvendes til at følge op på arbejdsmiljømålene i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i december 2020. NOA-L vil blive gentaget hvert andet år.

Udgivelser og spørgeskema fra NOA-L

NOA-L 2021. National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere. Støj og vibrationer, arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø - pdf

NOA-L 2021. National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere. Kemisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø: krænkende handlinger, vold og trusler - pdf

Datagrundlag i National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere - NOA-L 2021 - pdf

Spørgeskema - NOA-L 2021 - pdf

I tre korte tema-notater gives et overblik over de væsentligste resultater i den første rapport.

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø - pdf

Ergonomisk arbejdsmiljø - pdf

Psykisk arbejdsmiljø: Krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, vold og trusler - pdf

Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2018

Se resultater fra den tidligere undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Om undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred

Datavisning: Arbejdsmiljø og Helbred

Henter PDF