Gå til hovedindholdet

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021

Undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L) 2021 giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark i foråret 2021.

Undersøgelsen er gennemført af Arbejdstilsynet og afløser den tidligere undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred’, som blev gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år i perioden 2012-2018. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af ca. 30.000 lønmodtagere.

Offentliggørelsen af resultater er opdelt i to rapporter. Den første rapport fra februar 2022 indeholder resultater vedrørende det kemiske og biologiske arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø samt krænkende handlinger, vold og trusler. Den anden rapport fra juni 2022 omfatter støj og vibrationer, arbejdsulykker, påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed samt selvrapporteret stress.

Undersøgelsen indeholder derudover spørgsmål inden for emnerne helbred, arbejdsevne samt sund og sikker udførelse af arbejdet. Resultaterne heraf vil blive gjort tilgængelige på Arbejdstilsynets hjemmeside i løbet af 2022.

Undersøgelsens formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse udbredelsen og udviklingen i væsentlige negative og positive faktorer i arbejdsmiljøet samt bidrage til datagrundlaget for forskning i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen skal også anvendes til at følge op på de prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedet i december 2020. NOA-L vil blive gentaget hvert andet år.

Læs rapporten National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere NOA-L 2021

NOA-L 2021. National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere. Støj og vibrationer, arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø - pdf

NOA-L 2021. National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere. Kemisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø: krænkende handlinger, vold og trusler - pdf

Datagrundlag i National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere - NOA-L 2021 - pdf

Spørgeskema - NOA-L 2021 - pdf

I tre korte tema-notater gives et overblik over de væsentligste resultater i rapporten.

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø - pdf

Ergonomisk arbejdsmiljø - pdf

Psykisk arbejdsmiljø: Krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, vold og trusler - pdfHenter PDF