Gå til hovedindholdet

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021

Undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L) 2021 giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark i foråret 2021.

Undersøgelsen er gennemført af Arbejdstilsynet og afløser den tidligere undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred’, som blev gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år i perioden 2012-2018. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af ca. 30.000 lønmodtagere.

De først resultater, der nu offentliggøres, viser lønmodtagernes svar på en række spørgsmål om kemisk og biologisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø og krænkende handlinger i det psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet vil senere i 2022 offentliggøre de resterende resultater om lønmodtagernes rapporteringer af faktorer i arbejdsmiljøet.

Læs rapporten National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere NOA-L 2021

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere - NOA-L 2021 - pdf

Datagrundlag i National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere - NOA-L 2021 - pdf

Spørgeskema - NOA-L 2021 - pdf

I tre korte tema-notater gives et overblik over de væsentligste resultater i rapporten.

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø - pdf

Ergonomisk arbejdsmiljø - pdf

Psykisk arbejdsmiljø: Krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, vold og trusler - pdfHenter PDF