G� til hovedindholdet

API med tilsynsdata

Automatiser dine dataudtræk fra Arbejdstilsynet med et API, der gør det muligt at integrere data i egne systemer eller indhente data til analyseformål.

Data fra Arbejdstilsynets tilsyn med danske virksomheder er nu tilgængelige via et API, der gør det muligt for dig at integrere data i egne systemer ved hjælp af programmering.

Med et API kan du skabe en direkte indgang til de offentligt tilgængelige data på tilsynsområdet og hermed integrere data i forskellige applikationer, der til hver en tid kan vise de nyeste offentliggjorte tal.

API'et gør det også nemmere at lave analyser med aktuelle data eller sammenkoble Arbejdstilsynets data med egne data, da du kan hente langt flere dataceller end hidtil.

API-løsningen vil i den kommende tid blive udbygget med data om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Find de API'er vi udstiller med tilsynsdata, samt tekniske specifikationer på api.at.dk:

Gå til api.at.dk

Henter PDF