G� til hovedindholdet

Lær din landbrugselev at drive kvæg – og forebyg alvorlige ulykker

Unge landbrugselever har stor risiko for at komme alvorligt til skade i arbejdet med kvæg. Det er derfor vigtigt, at du som landmand oplærer din elev i at drive kvæg professionelt, så I forebygger, at ulykkerne sker.

landbrugselev

Her sker ulykkerne

Arbejdet med kvæg er en af de hyppigste årsager til alvorlige ulykker i landbruget, og det er også en af de ulykkestyper, som flest unge under 18 år kommer ud for i landbruget. Ulykkerne sker blandt andet ved, at elever bliver trådt på, sparket, klemt eller løbet ned af kvæg, når de skal håndtere dem i stalden eller på marken.

Ulykker med kvæg er ofte meget alvorlige og kan medføre skader, der kan give fysiske mén resten af livet. I nogle tilfælde er skaderne endda så voldsomme, at de er livstruende. I 2020 var der to mennesker, der mistede livet i arbejdet med dyr.

Fakta om unges ulykker i landbruget:

  • 4 ud af 10 ulykker med unge i landbruget sker i forbindelse med deres arbejde med dyr. Heraf sker halvdelen af ulykkerne ved håndtering af kvæg.
  • Unges ulykker med dyr er ofte alvorlige. I 17 procent af tilfældene havde den unge et forventet fravær på mindst 3 uger.

(Arbejdstilsynets tal for anmeldte arbejdsulykker 2017-2019, i alt 58 ulykker)

Sådan kan du som landmand forebygge ulykker

Som landmand eller staldansvarlig har du en helt central rolle, når det handler om at forebygge unges ulykker med kvæg i landbruget. Det er vigtigt, at du oplærer dine unge elever grundigt i, hvordan de skal håndtere kvæg professionelt. Fx skal du lære din elev at vurdere omgivelserne og kvægets adfærd, og hvad de konkret skal gøre for at undgå ulykker.

Du skal også lære eleverne, hvordan de i praksis omsætter sin viden fra undervisningen til praksis, når de udfører arbejdet. Nogle elever er opvokset på et landbrug, mens andre kommer fra helt andre baggrunde. Derfor kommer de hver især med deres egen forståelse af arbejdet, som har betydning for deres forhold til sikkerhed.

Det er vigtigt, at du hjælper dine unge elever med at få en sikker arbejdspraksis allerede fra første arbejdsdag. Nedenfor kan du se, hvordan du sikrer, at eleverne får en god og grundig oplæring og instruktion.

Henter PDF