G� til hovedindholdet

Stop snubleulykker i landbruget

Fald, gliden eller snublen er en hyppig årsag til alvorlige ulykker i landbruget. Alvorlige ulykker er kendetegnet ved at giver mere end tre ugers fravær og har risiko for at give varige mén.

Fald, gliden eller snublen er en hyppig årsag til alvorlige ulykker i landbruget. Alvorlige ulykker er kendetegnet ved at giver mere end tre ugers fravær og har risiko for at give varige mén.

En fjerdedel af de alvorlige ulykker ved planteavl sker, når landmænd og medhjælpere falder, glider eller snubler. En sjettedel af de alvorlige ulykker ved avl af svin sker, når landmænd og medhjælpere falder eller snubler.

Snubleulykker ved planteavl sker:

 • I stalde og vaskehaller – fx glider på fedtet eller vådt gulv.
 • Udendørs – fx ved udgange, på trapper og pga. rod

Snubleulykker ved avl af svin sker:

 • I stalde – fx på staldgange, over smågrise eller ved højtryksrensning.
 • Udendørs – fx pga. sne, glatte plader eller ved udstigning af traktor.

Sådan undgår I snubleulykker, når I arbejder

Til arbejdsgiveren:

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs gangveje og sørg for god belysning.
 • Anvend skridsikre gulve og vedligehold friktionen på trin til førerpladsen på maskiner.
 • Ved vinterglatføre - start med glatførebekæmpelsen inden arbejdet påbegyndes.
 • Udlever skridsikkert fodtøj til dine medarbejdere.
 • Aftal med dine medarbejdere hvordan snubleulykker undgås og følg op på at det sker.

Til de ansatte:

 • Sig til når gulve mv, trin på maskiner ikke vedligeholdte eller der mangler lys.
 • Ryd op - hold gulve og trapper rene og fri for genstande.
 • Ved vinterglatføre - start med glatførebekæmpelsen inden arbejdet påbegyndes.
 • Anvend det udleverede fodtøj med skridsikre såler.

Snubleulykker ved planteavl

En ansat glider på det våde betongulv i vaskehallen og brækker benet.

Da landmanden under sit arbejde i stalden glider, griber hun fat i staldinventaret i faldet. Hendes skulder går af led.

Under en oprydning efter renoveringsarbejde træder landmanden på kanten af en liggende stige og vrikker om på foden. Dette forårsager kraftige smerter.

Snubleulykker ved svineavl

En ansat snubler på vej ned af trinbrættet på traktoren og forvrider sin fod.

Gulvet i drægtighedsstalden er så glat at landmanden glider og slår hånden ind i inventaret, da han falder.

Det havde sneet om natten og der er glat på gårdspladsen. Landmanden glider og falder ned på den venstre overarm, der går af led.

Henter PDF