G� til hovedindholdet

Bygninger, byggematerialer og andre genstande med asbest

Læs mere om, hvor der kan forekomme asbest i ældre bygninger.

Gamle byggematerialer med asbest

Det er forbudt at anvende asbestholdige materialer i byggeriet. Byggematerialer med asbest har dog tidligere været lovligt anvendt og findes derfor fortsat i danske bygninger, hvor de udgør en sundhedsrisiko ved reparations- og nedrivningsopgaver. SBI-anvisning 229: ”Byggematerialer med asbest” er et katalog over kendte asbestholdige materialer, der har været anvendt fra 1900-1990.

SBI-anvisningen 229 – Byggematerialer med asbest

Asbest i forskellige typer af bygninger

Vælg først bygningstype og derefter rum, og se hvilke asbestmaterialer, der kan forekomme netop her. Undersøg hvornår bygningen er opført, og om der er lavet ombygninger eller renoveringer det sted, hvor arbejdet skal udføres. Så du ved, hvilken tidsperiode der gælder for din opgave.

Hvordan du bedst håndterer forskellige asbestholdige byggematerialer

Bygninger der er opført før 1986 kan indeholde asbestholdige byggematerialer. Når der skal udføres forskellige reparationer eller udskiftninger i sådan nogle huse er der derfor en risiko for at komme i kontakt med asbest.

I det følgende kan du læse om hvordan asbestholdige byggematerialer skal håndteres i forskellige situationer:

Tagarbejde - cementskiferplader med asbest

Tagarbejde - cementbølgeplader med asbest

Facadearbejde - plane facadeplader af fibercement med asbest

Indvendig reparation og nedrivning - fibercementplader med asbest

Inddækning af asbestholdige tage

Arbejde i særligt asbestudsatte rum, fx varmerum, tagrum og skunkrum

Historisk tilbageblik på asbest

I 1972 blev det forbudt at bruge asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering.

I 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest bortset fra asbestcementprodukter som fx tagbeklædning, friktionsbelægninger, pakningsmaterialer, lejeforinger og kommutatorer.

I 1986 blev forbuddet mod brug af asbest skærpet. Undtagelse gjaldt herefter kun for asbestcementbølgeplader “B5” og “B9” og håndgods til tagdækning, bundne pakningsmaterialer, friktionsbelægninger, lejeforinger og kommutatorer.

Fra 1993 og frem til 2005 har kun ganske få typer produkter som bundne pakningsmaterialer, lejeforinger og enkelte friktionsbelægninger været undtaget fra forbuddet.

Asbestbelægninger på gamle bremser og koblinger

I Danmark er asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger stort set ikke blevet brugt i personbiler siden 1990. Helt frem til oktober 1999 kunne køretøjer indregistreret før 1988 dog stadig være forsynet med asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger. Der kan også ved import af fx veteranbiler være risiko for asbest i bremse- og koblingsbelægning.

Er der den mindske mistanke om, at der kan være asbest i bremse- eller koblingsbelægninger, skal I følge reglerne i bekendtgørelse om asbest. På grund af risikoen for at udvikle og sprede asbeststøv, skal I undgå at bearbejde asbestbelægninger, men kun afmontere dem. I skal beskytte jer selv med støvafvisende tøj og åndedrætsværn og sørge for, at støvet ikke spredes, hvor I arbejder. Det kan I bl.a. gøre ved at rengøre bremserne og koblingen med en egnet CE-mærket støvklasse H støvsuger, når I skiller bremserne eller koblingen ad. De gamle bremsebelægninger og koblingsplader skal fugtes med en forstøver og indpakkes tætsluttende og bortskaffes efter kommunens retningslinjer. Afslut afmonteringen med en grundig støvsugning af arbejdsområdet og overtræksdragt mv., og vådrengør i nødvendigt omfang vandrette flader. I må under ingen omstændigheder rengøre med højtryksafrensning.

Asbest er forbudt at anvende i Danmark, også i bremse- og koblingsbelægninger, så I må kun montere nye asbestfrie belægninger.

 

 

Henter PDF