G� til hovedindholdet

Asbest i andre typer mindre teknikbygninger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i andre typer af mindre teknikbygninger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Varmecentral        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Vægge (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest)   Ofte    
Vægge (plader)   Sjældent Ofte  
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Ofte  
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
         
Transformerstation        
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Tavler (eternitplader) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (plader)   Sjældent Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
         
Vandværk        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Ofte  
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
         
Pumpestation og renseanlæg        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte    
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (stålplader med asbest)   Ofte    
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
         
Antennetårn        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte   Sjældent
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte    
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
Vægge (stålplader med asbest)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
         
Frysehus        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF