G� til hovedindholdet

Asbest i broer og tunneller

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i broer og tunneller. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Vægge og lofter        
Vægge (eternit og blødere plader) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Loft (eternit og blødere plader) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isoleringer) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
         
Støjskærme        
Støjskærme (eternit, plan og bølge) Ofte Ofte Ofte Ofte
         
Andet         
Samlinger (fugemasser)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF