G� til hovedindholdet

Asbest i enfamilieboliger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i enfamilieboliger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80  1981-90
Stuer og værelser         
Rørinstallationer (isolering)  Sjældent  Sjældent      
Gulve, luftvarme (eternitkanal)    Sjældent  Sjældent  Sjældent 
Vægge (plader)     Sjældent  Sjældent   
Lofter (plader)     Sjældent  Sjældent    
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering)  Sjældent  Sjældent      
Gulve (magnesit)  Sjældent       
Gulve (vinyl)     Sjældent   Sjældent   
Mosaikgulv (fliseklæber)     Ofte  Ofte   
Fliser (fliseklæber)     Ofte   Ofte   
Lofter (plader)     Sjældent  Sjældent   
         
Køkken         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte Ofte     
Gulve (vinyl)   Ofte  Ofte  Ofte   
Fliser (fliseklæber)     Ofte   Ofte    
Lofter (plader)     Sjældent   Sjældent    
         
Loftsrum         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Beholdere (isolering)   Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal)  Ofte  Ofte Ofte   Ofte 
Bærende konstruktioner (asbestpap)  Sjældent  Sjældent     
         
Kælder         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
         
Teknikrum         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Beholdere (isolering)   Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal)   Ofte  Ofte  Ofte  Ofte 
Kedler (pakninger)   Ofte  Ofte Ofte   
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit)   Sjældent Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet         
I facade (vindstop)       Ofte  Ofte 

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF