G� til hovedindholdet

Asbest i etageboliger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i etageboliger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Stuer og værelser        
Rørinstallationer (isolering) Sjældent Sjældent    
Bag gasradiator (asbestplade/asbestsnor) Sjældent Sjældent    
Rørgennemføringer (asbestsnor)  Sjældent  Sjældent     
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte  Ofte    
Aftrækskanaler (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte   
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber)   Ofte  Ofte  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Sjældent  Sjældent   
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Vægge (plader)    Sjældent Sjældent   
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Køkken        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Loftsrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Bærende konstruktioner (asbestpap) Sjældent Sjældent    
         
Kælder        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering)  Ofte  Ofte     
Ventilationskanaler (fleksible samlinger)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit/plader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Altaner (brystningsplader)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Altaner (altankasser)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trapper (vinyl/klæber)  Ofte  Ofte  Ofte   
Trapper (magnesit)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Elevator dør og stol (indlæg/dug)  Sjældent  Sjældent     
I facade (vindstop)     Ofte  
Brandskørt (plader)      Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF