G� til hovedindholdet

Asbest i fængsler

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i fængsler. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Kontorer         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Gulve (vinyl/klæber)  Sjældent  Ofte  Ofte   
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Lofter (plader)    Sjældent  Sjældent   
         
Celler, stuer og værelser        
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte  Ofte 
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber)   Ofte  Ofte  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Sjældent Sjældent  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Køkken        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Emfang (eternitplader)   Sjældent Sjældent  
         
Loftsrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Bærende konstruktioner (asbestpap) Sjældent Sjældent    
         
Kælder        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent Sjældent  
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (fleksible samlinger) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte  Ofte Sjældent
Sålbænke (eternit) Ofte Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Trapper (magnesit) Sjældent Sjældent Sjældent  
Glasdøre, brandsikrede (pakning, tætningsliste)  Ofte  Ofte  Ofte   
I facader (vindstop)      Ofte   
Plader (brandskørt)      Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF