G� til hovedindholdet

Asbest i garager, carporte og udhuse

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i garager, carporte og udhuse. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Garager og carporte        
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Sjældent Ofte Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent Sjældent  
Rottesikring (eternit)  Sjældent  Sjældent  Sjældent  Sjældent  
         
Udhuse        
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Sjældent Ofte Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent Sjældent  
Rottesikring (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit)     Sjældent Sjældent

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF