G� til hovedindholdet

Asbest i grundskoler og gymnasier

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i grundskoler og gymnasier. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Kontorer        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Ofte Ofte  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Undervisningslokaler        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Ofte Ofte  
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Gymnastiksal         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Gulve (vinyl/klæber)    Sjældent  Sjældent   
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent  
Lofter (plader)    Sjældent  Sjældent   
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber)   Ofte Ofte  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Sjældent Sjældent  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Køkken og kantine        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Loftsrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Bærende konstruktioner (tagpap) Sjældent Sjældent    
         
Kælder        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent Sjældent  
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (fleksible samlinger) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternitplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Glasdøre, brandsikrede (pakning, tætningsliste) Ofte  Ofte  Ofte   
I facader (vindstop)      Ofte   
Trapper (magnesit) Sjældent Sjældent Sjældent  
Brandskørt (plader)      Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF