G� til hovedindholdet

Facadearbejde - plane facadeplader af fibercement med asbest

Når I skal reparere facader o.l. beklædt med plane facadeplader af fibercement eller helt fjerne pladerne, er det vigtigt at undersøge om der er asbest i pladerne., hvis pladerne er monteret før 1990. Følg altid asbestreglerne, hvis I ikke ved, om der er asbest i pladerne.

Ikke støvende arbejde

Hele plane facadeplader af fibercement kan udvendigt i mange tilfælde tages ned uden støvudvikling ved forsigtigt at løsne dem fra underlaget, så de ikke knækker. Det gælder især, når pladerne er opsat med skruer, der kan skrues ud. Stabel pladerne, så de kan transporteres hele til deponi. Asbestplader må ikke genbruges.

Arbejdsområdet skal afgrænses og skiltes med – ”Pas på. Asbestarbejde. Ingen adgang for uvedkommende”.

De beskæftigede skal mindst have egnede filtrerende P2-åndedrætsværn til rådighed.  

Støvende arbejde

Kan det ikke lade sig gøre at tage facadepladerne ned uden, at der udvikles støv, som det er beskrevet ovenfor, skal reglerne for støvende arbejde i bekendtgørelsen om asbest altid overholdes.

Læs mere

Se mere om reglerne i bekendtgørelse om asbest og i At-vejledning om asbest:

Asbest i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 807 - 2023

Asbest i arbejdsmiljøet - Ændringsbekendtgørelse 1848 - 2023 - Retsinformation

Asbest - AT-vejledning C.2.2

Yderligere vejledning kan findes i asbest-huset.dk:

Asbest-huset - BFA Bygge&Anlæg

Teksten er under revision som følge af, at Arbejdstilsynet den 1. juli 2023 har udstedt bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet.

Henter PDF