G� til hovedindholdet

Asbest i lagerbygninger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i lagerbygninger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Asbestmaterialer der typisk forekommer i lagerbygninger
  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Kontorer
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Lagerlokale 
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit)  Sjældent   Sjældent     
Vægge (plader)    Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (fleksible samlinger) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte Ofte
Udendørs og klimaskærm
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Rottesikring (eternit)  Sjældent Sjældent Ofte Sjældent
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent  
Vægge (eternitplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
Andet
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Trapper (magnesit) Sjældent Sjældent Sjældent  
I facader (vindstop)      Ofte   
Brandskørt (plader)      Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF