G� til hovedindholdet

Asbest i landbrugsbygninger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i landbrugsbygninger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Staldbygninger        
Rørinstallationer (isolering) Sjældent Sjældent    
Tag (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte   
Fodertrug (eternit)   Sjældent Sjældent  
Skillevægge (skillevægselementer)    Ofte  Ofte   
Aftrækskanaler (eternit) Sjældent Ofte Ofte  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Lade        
Tag (eternit) Ofte Ofte Ofte Ofte
Facade/væg (eternit) Ofte Ofte Ofte Ofte
Rottesikring (eternit) Sjældent Ofte Ofte Ofte
         
Maskinhus og værksted         
Tag (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte  Ofte 
Facade/væg (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte  Ofte 
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Rottesikring (eternit) Sjældent Ofte Ofte Ofte
Aftrækskanaler (eternit)  Sjældent  Ofte Ofte  Ofte 
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitskifer)  Sjældent  Sjældent  Sjældent  Sjældent 
Tag, sternkanter (eternit)    Ofte  Ofte  Sjældent 
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Sålbænke (eternit)  Sjældent  Sjældent  Sjældent  Sjældent 
Vægge (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest)   Ofte    

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF