G� til hovedindholdet

Asbest i mindre teknikbygninger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i mindre teknikbygninger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Varmecentral         
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering)  Ofte  Ofte     
Tag (eternitbølgeplader)  Ofte  Ofte  Ofte  Sjældent 
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Vægge (eternit)   Ofte  Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest)    Ofte     
Vægge (plader)    Sjældent  Ofte   
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Lofter (plader)   Sjældent Ofte   
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent  Sjældent 
         
Transformerstation         
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte  Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Tavler (eternitplader) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (plader)   Sjældent Ofte   
Lofter (plader)    Sjældent  Sjældent   
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
         
Vandværk        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader)  Ofte  Ofte  Ofte  Sjældent 
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Ofte   
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
         
Pumpestation og renseanlæg        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader)  Ofte  Ofte  Ofte  Sjældent 
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Fliser (fliseklæber)    Ofte   Ofte   
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Sålbænke (eternit)  Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (stålplader med asbest)   Ofte     
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
         
Antennetårn        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Tag (eternitbølgeplader) Ofte  Ofte   Sjældent
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Vægge (stålplader med asbest)    Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent   
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent  
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)      Sjældent  Sjældent 
         
Frysehus         
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent  Sjældent     
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF