G� til hovedindholdet

Asbest i offentlige institutioner

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i offentlige institutioner. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Stuer og værelser        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Rørgennemføringer (asbestsnor)  Sjældent  Sjældent     
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Ofte   
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte     
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber)   Sjældent Sjældent  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
         
Køkken        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Emfang (eternitplader)    Sjældent  Sjældent   
         
Loftsrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Bærende konstruktioner (asbestpap) Sjældent Sjældent    
         
Kælder        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering)  Ofte  Ofte     
Ventilationskanaler (fleksible samlinger)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte    
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
Altaner (altankasser)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Altaner (brystningsplader)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trapper (vinyl/klæber)  Ofte  Ofte  Ofte   
Trapper (magnesit)  Sjældent Sjældent Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF