G� til hovedindholdet

Asbest i offentlige palæejendomme

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i offentlige palæejendomme. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Stuer og værelser        
Rørinstallationer (isolering) Sjældent Sjældent    
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Bad og toilet        
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte    
Rørinstallationer (isolering) Sjældent Sjældent    
Gulve (magnesit) Sjældent      
Gulve (vinyl/klæber)   Sjældent Sjældent  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Køkken        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Loftsrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternit) Ofte Ofte    
Bærende konstruktioner (asbestpap) Sjældent Sjældent    
         
Kælder        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte    
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit)   Sjældent Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trappebelægning (magnesit) Sjældent      

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF