G� til hovedindholdet

Asbest i parkeringsanlæg

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i parkeringsanlæg. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Bygning        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Ventilationskanaler (isolering) Sjældent  Sjældent     
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber)    Sjældent Sjældent   
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte  Ofte     
Ventilationskanaler (fleksible samlinger) Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternit) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Vægge (eternitplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest)    Ofte     
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF