G� til hovedindholdet

Asbest i sportshaller og svømmehaller

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i sportshaller og svømmehaller. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Kontor        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Ofte Ofte  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Sportssal         
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Svømmehal        
Rørinstallationer (indstøbt eternit) Ofte Sjældent Sjældent  
Fliser (fliseklæber)    Ofte  Ofte   
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Mosaikgulv (fliseklæber)    Sjældent  Sjældent   
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber)   Ofte Ofte  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Sjældent Sjældent  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Restaurant og cafeteria        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (fleksible samlinger) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Tag (sternkanter) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternitplader)   Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Trapper (magnesit)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Glasdøre, brandsikrede (pakning, tætningsliste) Ofte Ofte Ofte  
I facader (vindstop)     Ofte  
Over nedhængte lofter, brandskørt (plader)      Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF