G� til hovedindholdet

Asbest i teatre og biografer

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i teatre og biografer. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Kontor        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Ofte Ofte  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Sal         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Lofter (plader)    Sjældent  Sjældent   
         
Scene         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Gulve (vinyl/klæber)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Vægge (plader)    Sjældent  Ofte   
Lofter (plader)    Sjældent  Sjældent   
         
Foyer         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Gulve (vinyl/klæber)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Vægge (plader)    Sjældent  Ofte   
Lofter (plader)    Sjældent  Ofte   
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber)   Sjældent Sjældent  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Sjældent Sjældent  
         
Operatørrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Køkken, café og bar        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Loftsrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternit) Ofte Ofte Ofte Ofte
Ventilationskanaler (isolering)  Ofte  Ofte     
Bærende konstruktioner (asbestpap) Sjældent Sjældent    
         
Kælder        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (fleksible samlinger)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest)    Ofte     
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Trapper (magnesit) Sjældent Sjældent Sjældent  
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Elevator dør og stol (indlæg/dug) Sjældent Sjældent    
I facader (vindstop)     Ofte Sjældent

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF