G� til hovedindholdet

Asbest i tekniske skoler

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i tekniske skoler. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

  Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Kontorer         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Gulve (vinyl/klæber)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Vægge (plader)    Sjældent  Ofte   
Lofter (plader)    Sjældent  Ofte   
         
Værksteder         
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Gulve (vinyl/klæber)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Bærende konstruktioner (asbestpap)  Sjældent  Sjældent     
Bærende konstruktioner (sprøjteasbest)  Sjældent  Sjældent    
Vægge (plader)      Ofte   
Lofter (plader)      Sjældent   
         
Undervisningslokaler        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Ofte  
         
Bad og toilet        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Gulve (vinyl/klæber)   Sjældent Sjældent  
Mosaikgulv (fliseklæber)   Sjældent Sjældent  
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Ofte  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
         
Køkken og kantine        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte  
Lofter (plader)   Sjældent Sjældent  
Vægge (plader)   Sjældent Sjældent  
Emfang (eternitplader)   Sjældent Sjældent  
         
Loftsrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Bærende konstruktioner (tagpap) Sjældent Sjældent    
         
Kælder        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent    
         
Teknikrum        
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte    
Beholdere (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte    
Ventilationskanaler (fleksible samlinger) Ofte Ofte    
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte  
         
Udendørs og klimaskærm        
Tag (eternitskifer) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap)   Sjældent Sjældent  
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit)   Ofte Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest)    Ofte     
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning)   Sjældent Sjældent Sjældent
         
Andet        
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte  
Trapper (magnesit) Sjældent Sjældent Sjældent  

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

Byggematerialer med asbest - SBi-anvisning 229

Henter PDF