G� til hovedindholdet

Tilladelse til varmt arbejde

Hvis der i eller i nærheden af et eksplosionsfarligt område udføres arbejde, som muligvis kan føre til en eksplosion, skal dette arbejde godkendes af den person i virksomheden, der har ansvaret for området.

Når der udføres arbejde i nærheden af et eksplosionsfarligt område, er det en fordel, at oprette et system for særlige tilladelser til arbejde med tændkilder mv. Det er normalt i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejder, at systemet bør anvendes.

Systemet kan fx iværksættes ved hjælp af en særlig tilladelse til arbejde med tændkilder, som alle involverede skal have udleveret og underskrive. Også andet arbejde, fx arbejde på sikringssystemer, er omfattet af systemet. Systemet med særlige tilladelser til arbejde med tændkilder mv. skal gælde både for virksomhedens egne medarbejdere, men også for udefrakommende arbejdere.

Hvad skal den særlige tilladelse indeholde?

Den særlige tilladelse til arbejde med tændkilder bør som minimum indeholde:

1. Præcist hvor i virksomheden arbejdet udføres
2. Klar identifikation af det arbejde, der skal udføres
3. Identifikation af farer og fareområdets udstrækning (fx ved vinkelslibning)
4. Fornødne beskyttelsesforanstaltninger inden og under arbejdet
5. Fornødne personlige værnemidler
6. Fornøden brandvagt og slukningsmateriel samt alarmeringsoplysninger.

Eventuelle uregelmæssigheder skal rapporteres til den ansvarlige og undersøges. Efter afslutning af arbejdet skal det kontrolleres, om anlægget fortsat er sikkert. Alle involverede skal orienteres om arbejdets afslutning.

Systemet med tilladelser til arbejde med tændkilder mv. administreres alene af virksomheden.

Se et eksempel på en formular til arbejde med tændkilder i eksplosionsfarlige områder. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at supplere formularen med yderligere oplysninger:

1 - Eksempel på skema til brug for APV-dokumentation - arbejde i eksplosiv atmosfære

 

Henter PDF