G� til hovedindholdet

Ikke CE-mærkede maskiner

Lovgivningen stiller en række krav til tekniske hjælpemidler, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser.

Der er en række krav til brugen af tekniske hjælpemidler. Det kan fx være maskiner, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer, transportredskaber, der ikke tidligere har været omfattet af CE-mærkning eller andre tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af CE-mærkning.

Disse skal være forsvarligt konstrueret under hensyn til de påvirkninger udstyret kan blive udsat for. Personer må ikke kunne komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer.

Eksempler på udstyr der er omfattet af ovenstående krav kan være maskiner fra før 1995, transportmidler, stiger, etc.

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022 - kap. 3

Indretning af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1845 - 2023 - Retsinformation

Hvad er CE-mærkning?

Maskiner konstrueret efter 1995 skal overholde Maskindirektivet. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke. Det viser, at maskinfabrikanten garanterer at maskinen overholder alle krav fra Maskindirektivet, og maskinen derfor er sikker at anvende i alle driftssituationer.

Henter PDF