G� til hovedindholdet

Lederes ansvar for ansattes psykiske arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan bidrage til øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet og fører til mindre sygefravær og lavere medarbejderomsætning. Det betaler sig med andre ord at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Ring til hotline for ledere på 70 12 12 88

Derfor er det vigtigt, at du som leder ved, hvordan du bidrager positivt til dine medarbejderes psykiske arbejdsmiljø – du har nemlig et særligt ansvar.

Hvis du er leder, og har medarbejderansvar, har du et særligt ansvar for dine medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at du føler dig klædt på til at håndtere og forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Her på siden kan du finde inspiration til, hvordan du kan arbejde med at forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Du kan også læse om reglerne på området.

Dyk ned i de enkelte emner her og lær, hvordan de kan håndteres og forebygges:

Stor arbejdsmængde og tidspres

Uklare krav og modstridende krav

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Krænkende handlinger

Arbejdsrelateret vold

Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Når du skal skabe et godt psykisk arbejdsmiljø kommer du længst med at arbejde systematisk med at forebygge arbejdsmiljøproblemer. At arbejde systematisk betyder, at det psykiske arbejdsmiljø fx tænkes ind i den daglige opgaveløsning, på 1:1 samtaler, afdelingsmøder osv.

At arbejde systematisk betyder også, at arbejdsmiljøet skal tænkes ind i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, og i forbindelse med oplæring og instruktion. At lave en grundig APV-proces med inddragelse af dine medarbejdere er en god måde at arbejde systematisk og få overblik over, hvor der bør sættes ind og hvordan.

Brug fx Arbejdstilsynets værktøjer til ledelse af det psykiske arbejdsmiljø:

Værktøjer til ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Lovgivning og vejledninger

De vigtigste regler er samlet i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Her fremgår det, at medarbejdere ikke må blive syge eller komme til skade på grund af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder med andre ord, at du skal forebygge problemer i det psykisk arbejdsmiljø.

Når du skal forebygge et arbejdsmiljøproblem skal du bl.a. have fokus på planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, på oplæring og instruktion af medarbejderne og på medarbejdernes muligheder for støtte og indflydelse i arbejdet. Husk også at du har et ansvar for at holde øje med, at forebyggelsen virker. Læs mere her:

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Arbejdstilsynets vejledninger om påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø

Ud over bekendtgørelsen har Arbejdstilsynet en række vejledninger, der udfolder de væsentligste regler om nogle af påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø. I vejledningerne kan du finde hjælp til, hvordan du kan forebygge, at medarbejderne bliver syge eller kommer til skade pga. påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere her:

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet - AT-vejledning 4.11.1

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker - AT-vejledning 4.2.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Vold - AT-vejledning D.4.3

 

 

Hotline for ledere

I vores hotline for ledere om psykisk arbejdsmiljø sidder vi klar til at hjælpe og vejlede dig med dine konkrete udfordringer.  Vi kan også hjælpe dig med, hvordan du generelt kan forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Hotline for ledere om psykisk arbejdsmiljø

Henter PDF