Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål svar om arbejdspladsvurdering (APV)

Svar på de oftest stillede spørgsmål om arbejdspladsvurdering (APV). Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

 • Hvad kan en APV bruges til?

  I kan bruge arbejdspladsvurderingen til at:

  • Synliggøre jeres arbejdsmiljøproblemer
  • Pege på løsningsforslag til problemerne
  • Arbejde systematisk og forebyggende med jeres arbejdsmiljø.
 • Hvem skal deltage, når vi udarbejder en APV?

  Det skal både jeres ledelse og de ansatte.

  Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde i arbejdet med APV'en.

  I skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

 • Må virksomheden vente med at revidere sin arbejdspladsvurdering (APV)?

  Virksomhedens APV skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år. Lovgivningen åbner ikke mulighed for at fravige dette krav. Men arbejdsgiveren kan sammen med de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen planlægge arbejdet med APV’en på den måde, som passer til de konkrete forhold på virksomheden. Det kan fx ske ved, at man tager nogle af drøftelserne virtuelt, så arbejdet med APV’en ikke medfører en risiko for spredning af coronavirus. Det kan være relevant i den situation, hvor ansatte for at spredning af forebygge smitte med COVID-19 ikke er fysisk til stede på virksomheden.

 • Må virksomheden vente med at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), indtil de ansatte igen møder på arbejde?

  Alle virksomheder med ansatte skal lave en APV. Lovgivningen åbner ikke mulighed for at fravige dette krav, da kravet følger af et EU-direktiv. Men arbejdsgiveren kan sammen med de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen planlægge arbejdet med APV’en på den måde, som passer til de konkrete forhold på virksomheden. Det kan fx ske ved, at man tager nogle af drøftelserne virtuelt eller ved, at man bruger Arbejdstilsynets digitale APV-værktøj, som er tilgængeligt via at.dk. Det kan være relevant i den situation, hvor virksomheden er placeret i et område med lokale restriktioner til forebyggelse af smittespredning, og hvor de ansatte derfor ikke er fysisk til stede på virksomheden.

 • Skal ansatte på deltid deltage i arbejdet med at lave en arbejdspladsvurdering (APV)?

  Nej, der er ikke krav om at specielt ansatte på deltid skal deltage i arbejdet med at lave en APV, men det er vigtigt, at alle ansatte er dækket af APV’en. Det betyder, at APV’en skal dække alle forskellige arbejdsfunktioner, arbejdsforhold, arbejdstider m.m.

  Alle ansatte har som udgangspunkt samme rettigheder uanset arbejdstid og ansættelsesform.