G� til hovedindholdet

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde tages op.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for, samt hvilke prioriteringer der skal foretages.

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.
Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde kan man forebygge arbejdsmiljøproblemer og lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Hvem skal deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at drøftelsen finder sted. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne, skal deltage sammen med de ansatte eller en eller flere ansatte, der kan fungere som talsmænd for de øvrige ansatte.

Hvordan skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse foregå?

I virksomheder med højst 9 ansatte kan virksomheden selv vælge, hvordan den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal foregå. Det kan være som et selvstændigt møde, eventuelt et internet- eller videomøde, eller det kan holdes mere uformelt, hvor deltagerne fx kommunikerer via mails.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte - AT-vejledning F.3.1

I virksomheder med over 10 ansatte skal arbejdsgiveren samarbejde med AMO’s medlemmer om at gennemføre drøftelsen. Det betyder i praksis, at drøftelsen skal holdes i AMO. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne, skal deltage sammen med medlemmerne af AMO.

Henter PDF