G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøorganisation (AMO) på midlertidige og skiftende arbejdssteder

Der gælder særlige regler for virksomheder, der beskæftiger ansatte på midlertidige eller skiftende arbejdspladser som fx byggepladser.

Hvis den enkelte arbejdsgiver har mindst 5 ansatte på udearbejdsstedet (fx på byggepladsen), som skal arbejde der i mindst 14 dage, skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation.

Der skal desuden oprettes et arbejdsmiljøudvalg på ved bygge- og anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder, hvis den enkelte arbejdsgiver har mindst 35 ansatte beskæftiget på i mindst 14 dage.

Reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed indebærer, at den enkelte virksomhed selv skal finde frem til, hvor mange medlemmer, der i alt skal være i arbejdsmiljøorganisationen, for at opgaverne bliver løst tilfredsstillende for virksomheden.

Bygherrens koordinerende sikkerhedsmøder

På bygge- og anlægspladser skal bygherren sørge for, at der bliver afholdt sikkerhedsmøder, hvis der er mindst to arbejdsgivere, der hver beskæftiger flere end ti personer samtidig på det samme arbejdssted. Formålet med sikkerhedsmøderne er at koordinere de enkelte arbejdsgiveres arbejdsmiljøarbejde. Sikkerhedsmøderne skal afholdes på arbejdsstedet.

Den enkelte arbejdsgiver har pligt til at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen deltager i bygherrens sikkerhedsmøder. Er der tale om en virksomhed med mindre end fem medarbejdere på byggepladsen, skal arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltage i sikkerhedsmøderne. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed skal virksomhedens ejer deltage.

Henter PDF