G� til hovedindholdet

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmilljørepræsentanter

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal tage en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Herefter kan de tage en supplerende uddannelse.

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedens arbejdsmiljøledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at de er blevet henholdsvis valgt og udpeget.

Uddannelsen varer tre dage, men man har ret til to supplerende dage inden for det første år.

Formålet med uddannelsen er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Uddannelsen lægger vægt på at give deltagerne et helhedssyn på arbejdet med arbejdsmiljø. Og der er både fokus på de strategiske elementer i samarbejdet og på, hvordan arbejdsmiljørepræsentanten udøver sin funktion i praksis.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret, men ikke pligt, til to dages supplerende uddannelse inden for det første år og herefter 1½ dag om året.

De to supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen skal tilrettelægges ud fra virksomhedens behov. Det kan være generelt om arbejdsmiljø, eller det kan handle om emner, der er relevante for arbejdsmiljøet på virksomheden som for eksempel stresshåndtering, ulykker m.m.

Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan i forhold til den supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ud fra virksomhedens behov.

Gode råd om efteruddannelse 

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere har ret til 2 dages efteruddannelse indenfor det første år. Spørg selv efter det, hvis den ikke bliver tilbudt automatisk.

  • Drøft i arbejdsmiljøorganisationen om der er særlige kompetencer, som I mangler for at kunne løse det kommende års opgaver og vælg en efteruddannelse, der opfylder dette behov.
  • Få inspiration til den supplerende uddannelse i Videncenter for Arbejdsmiljøs inspirationskatalog

Henter PDF