G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt at få afklaret, hvilke opgaver du skal være med til at løse.

En stor del af arbejdsmiljørepræsentantens opgaver afhænger af forholdene på den enkelte virksomhed.

Du skal derfor først og fremmest, sammen med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, sætte dig ind i de forhold, der er vigtige i forhold til medarbejderne og lederne på din virksomhed.

Er der nogle særlige problemstillinger, som I bør være opmærksomme på inden for jeres branche? Er der undersøgelser, der skal sættes i gang? Eller har I ting, som der skal følges op på?

Under menupunktet "Sådan kommer du i gang" kan du læse mere om, hvordan du får taget hul på denne del af opgaven.

Du er en del af arbejdsmiljøorganisationen

Som arbejdsmiljørepræsentant indgår du som en del af arbejdsmiljøorganisationen. Hvordan organisationen er sammensat hos jer afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse og de aftaler, der er indgået på området.

Under "Organisering af arbejdsmiljøarbejdet" kan du læse mere om de måder, som arbejdsmiljøarbejdet kan organiseres på.

Herunder kan du se eksempler på nogle af de opgaver, som arbejdsmiljøorganisationen skal løse.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

Arbejdsmiljøarbejdet består af to typer af opgaver: De overordnede (strategiske) opgaver og de daglige (operationelle) opgaver.

På virksomheder med 35 eller flere ansatte varetager arbejdsmiljøudvalget de overordnede (strategiske) opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. Her sætter arbejdsmiljøudvalget blandt andet konkrete mål for arbejdsmiljøarbejdet og planlægger, hvordan man vil nå dem.

De daglige (operationelle) opgaver udføres af arbejdsmiljøgrupperne.

På virksomheder med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver.

Eksempler på strategiske opgaver

Her er et udpluk af de strategiske opgaver:
Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder:

 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse.
 • Sørge for en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning, medlemmer m.m. 
 • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Rådgive arbejdsgiveren om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hvordan arbejdsmiljøet integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • Sørge for at årsagerne til ulykker og/eller erhvervssygdomme undersøges og sørge for foranstaltninger, der hindre gentagelser.
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Holde sig orienteret om lovgivningen på området.
 • Opstille principper for oplæring og instruktion og sørge for det bliver kontrolleret, at de bliver overholdt.
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan.

Kilde: "Fakta om arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøforlaget 2015"


Eksempler på operationelle opgaver

Her er et udpluk af de operationelle opgaver:
Deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder:

 • Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • Være nysgerrige og forudse mulige risici. For eksempel ved at iagttage det psykiske arbejdsmiljø, foretage runderinger, være opmærksomme på steder, hvor der kan være behov for særlige fremgangsmetoder eller procedurer. Det kan for eksempel være i forbindelse med støj, tunge løft, eller indkøb.
 • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Sikre, at der er arbejdspladsbrugsanvisninger eller andre tjekskemaer.
 • Gennemføre runderinger og løbende kontrol.
 • Registrere nærved-ulykker.
 • Komme med forslag til nye initiativer.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • Give information videre og gå i dialog om arbejdsmiljøforhold.
 • Sikre medinddragelse og medindflydelse.
 • Påvirke adfærden hos de ansatte og være gode forbilleder.

Kilde: "Fakta om arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøforlaget 2015"

Henter PDF