Arbejdsmiljøcertifikat

Laboranter

Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat viser, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Der er tre modeller for certificering på arbejdsmiljøområdet.

Virksomheder, som ønsker at blive certificeret efter reglerne i DS/OHSAS 18001, skal opfylde kravene i DS/OHSAS 18001 samt yderligere tre krav: Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, den skal have en procedure, der sikrer, at medarbejderne inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, og den skal behandle og oplyse certificeringsorganet om arbejdsulykker og påvirkninger fra erhvervssygdomme.

Ordningen svarer i store træk til certificering gennem DS/OHSAS 18001 inklusive de tre ekstra krav om, at virksomheden ikke må have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, at den skal have procedurer, der sikrer, at medarbejderne inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, og at den skal behandle og oplyse certificeringsorganet om arbejdsulykker og påvirkninger fra erhvervssygdomme.

Virksomheder, som ønsker at blive certificeret efter reglerne i DS/ISO 45001, skal opfylde kravene i DS/ISO 45001 samt yderligere to krav: Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og den skal behandle og oplyse certificeringsorganet om arbejdsulykker og påvirkninger fra erhvervssygdomme.

Virksomheden kan selv vælge den model, den ønsker at blive certificeret efter, samt det akkrediterede certificeringsorgan, den ønsker at bruge.

 

Arbejdstilsynet har kendskab til følgende virksomheder, der er akkrediteret til at udstede arbejdsmiljøcertifikater efter mindst en af de modeller, som Arbejdstilsynet anerkender.

 

Her kan du læse, hvad du som medarbejder kan gøre, hvis du oplever, at arbejdsmiljøet ikke er i orden på en virksomhed med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat