Arbejdsmiljøcertifikat

Laboranter

Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat viser, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Der er tre modeller for certificering på arbejdsmiljøområdet.

Virksomheder, som ønsker at blive certificeret efter reglerne i DS/OHSAS 18001 - der er den mest anvendte ordning - skal opfylde kravene i DS/OHSAS 18001 samt yderligere to krav: Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og den skal have procedurer, der sikrer, at medarbejderne inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøcertifikat efter DS/OHSAS 18001

Ordningen svarer i store træk til certificering gennem DS/OHSAS 18001 inklusive de to ekstra krav om, at virksomheden ikke må have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at den skal have procedurer, der sikrer, at medarbejderne inddrages i arbejdsmiljøarbejdet. Herudover er der krav om, at virksomheden arbejder med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme.

Arbejdsmiljøcertifikat gennem certificering af virksomhedens ledelsessystem

Ordningen gør det muligt for virksomheden at opnå et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat uden, at virksomheden har et egentlig arbejdsmiljøledelsessystem. Til gengæld lægges der ved denne ordning betydelig vægt på kontrol af virksomhedens arbejdsmiljø. Udgangspunktet er, at alle arbejdsprocesser og alle arbejdsmiljøforhold skal kontrolleres.

Arbejdsmiljøcertifikat gennem inspektion

Virksomheden kan selv vælge den model, den ønsker at blive certificeret efter, samt det akkrediterede certificeringsorgan, den ønsker at bruge. Certificeringsorganet kan vejlede om, hvilken model der er mest relevant for virksomheden.

Arbejdsmiljøcertifikat, kronesmiley og certificeringsorganer

Oversigt over akkrediterede inspektions- og certificeringsorganer

Akkrediterede inspektions- og certificeringsorganer

Her kan du læse, hvad du som medarbejder kan gøre, hvis du oplever, at arbejdsmiljøet ikke er i orden på en virksomhed med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Klager over certificeringsorganerne