Arbejdsmiljøcertifikat gennem certificering af virksomhedens ledelsessystem

Ordningen svarer i store træk til certificering gennem DS/OHSAS 18001 inklusive de to ekstra krav om, at virksomheden ikke må have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at den skal have procedurer, der sikrer, at medarbejderne inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.

Herudover er der krav om, at virksomheden arbejder med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme.

Ordningen svarer i store træk til certificering gennem DS/OHSAS 18001 inkl. de to ekstra krav om, at virksomheden ikke må have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at virksomheden skal have procedurer, der sikrer, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.

Herudover er der krav om, at virksomheden arbejder med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme:

  • Virksomheden skal under medvirken af medarbejderne eller deres repræsentanter have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for at fastholde egne medarbejdere og rekruttere nye medarbejdere, som er truet af udstødning fra arbejdsmarkedet.
  • Virksomheden skal under medvirken af medarbejderne eller deres repræsentanter have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for sundhedsfremme på arbejdspladsen.

En virksomhed, der ønsker at blive arbejdsmiljøcertificeret efter denne ordning, skal kunne dokumentere, at den arbejder konkret med det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme.

Certifikatet skal udstedes af et certificeringsorgan, der er anerkendt til at certificere efter bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem.