Arbejdsmiljøcertifikat gennem inspektion

Ordningen gør det muligt for virksomheden at opnå et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat uden, at virksomheden har et egentlig arbejdsmiljøledelsessystem.

Til gengæld lægges der ved denne ordning betydelig vægt på kontrol af virksomhedens arbejdsmiljø. Udgangspunktet er, at alle arbejdsprocesser og alle arbejdsmiljøforhold skal kontrolleres.

Ordningen gør det muligt for virksomhederne at opnå et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat uden, at virksomheden har et egentlig arbejdsmiljøledelsessystem. Til gengæld lægges der ved denne ordning betydelig vægt på kontrol af det materielle arbejdsmiljø. Udgangspunktet er, at alle arbejdsprocesser og alle arbejdsmiljøforhold skal kontrolleres.

En virksomhed, der ønsker at blive certificeret gennem inspektion, skal dels opfylde en række formelle krav til sin egen indsats på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig bl.a. om udformning af en arbejdsmiljøpolitik, udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) og skriftlig dokumentation af andre forhold om virksomhedens egen indsats.

Dels skal virksomheden opfylde krav til det materielle arbejdsmiljø i virksomheden. Det betyder, at der ikke må være væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden eller produktionsenheden, der vil kunne udløse påbud fra Arbejdstilsynet.

Certifikatet skal udstedes af et inspektionsorgan, der er anerkendt til at certificere efter bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion m.v.