Gå til hovedindholdet

I skal drøfte det kommende års arbejdsmiljøarbejde

En gang om året skal I holde en arbejdsmiljødrøftelse, hvor I skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø og tale om, hvordan samarbejdet er gået det seneste år.

Hvad skal arbejdsmiljødrøftelsen handle om?

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal følgende punkter gennemgås:

Hvad skal der være fokus på det kommende år?
Det kan være, at virksomheden står over for nogle særlige udfordringer, for eksempel i form af nye arbejdsopgaver, dårligt indeklima m.m. Her kan man for eksempel bruge kortlægningen fra virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV’en) til at finde frem til, hvilke emner det kan dreje sig om.

Hvordan skal samarbejdet foregå?
Det skal drøftes, hvordan samarbejdet rent praktisk skal forløbe, og hvordan man vil nå de arbejdsmiljømæssige mål, man har sat sig. For at nå målene kan det for eksempel aftales, at man mødes med faste intervaller, eller at ledelse eller medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem.

Er målene nået?
Det skal vurderes, om det foregående års mål er nået. Har man året forinden for eksempel sat et mål om at halvere antallet af arbejdsulykker, skal man vurdere, om dette mål er nået.

Hvad er de nye mål?
Der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Har man under punkt 1 for eksempel valgt at arbejde med virksomhedens indeklima, kan der sættes mål for dette arbejde. 

Små virksomheder skal tage stilling til viden om arbejdsmiljø

For virksomheder under 10 ansatte gælder desuden, at de skal tage stilling til, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø i virksomheden.

Plan for kompetenceudvikling af AMO

Som et led i den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal det vurderes, om arbejdsmiljøorganisationen har de rigtige kompetencer og den uddannelse der skal til, for at kunne løse de arbejdsmiljøproblemer virksomheden står overfor.

AMO skal have mulighed for at bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Der kan i årets løb komme fokus på andre forhold end dem, der er sat mål for på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. En ansat i virksomheden kan for eksempel komme ud for en ulykke i forbindelse med sit arbejde, og denne situation skal der tages hånd om ikke kun i forbindelse med den årlige drøftelse.Den årlige drøftelse skal kunne dokumenteres

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.
Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation.

Eksempler på spørgsmål, der kan stilles i forhold til dokumentationen af den årlige arbejdsmiljødrøftelse

  • Hvordan kan I genfinde informationer, forslag og beslutninger, der kommer frem under drøftelsen?
  • Hvad er behovet for at informere andre, og hvordan skal det ske?
  • Hvordan sikrer I, at det kan vurderes, om de fastsatte mål er nået?