G� til hovedindholdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljø. Har virksomheden 10 eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Virksomhederne kan enten vælge at følge de regler, der er i bekendtgørelsen om samarbejde, sikkerhed og sundhed eller indgå en organisations- og virksomhedsaftale.

Et kendt eksempel på en organisations- og virksomhedsaftale er MED-aftalen, der er indgået på det offentlige område mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. Læs mere om ”Organisations- og virksomhedsaftalen”:

Aftalemodellen

Teksterne herunder tager udgangspunkt i princippet om ”Intern virksomhedsaftale”, der er den mest almindelige aftaleform på det private område.

Særligt for virksomheder med højst 9 ansatte

I virksomheder med højst ni ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en AMO. Læs mere om reglerne for virksomheder med højst ni ansatte:

Særligt for virksomheder med 1-9 ansatte

 

Særligt for virksomheder med 10-34 ansatte

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. 

Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand. Læs mere om reglerne for virksomheder med 10-34 ansatte:

Særligt for virksomheder med 10-34 ansatte

Særligt for virksomheder med mindst 35 ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper. Læs mere om reglerne for virksomheder med mindst 35 ansatte:

Særligt for virksomheder med mindst 35

Særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder

Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde.

Pligten til at organisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed indtræder her, når 5 eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. 

Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden - BFA Bygge&Anlæg

Du kan læse mere om de særlige regler her:  

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet - AT-vejledning F.3.4

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde - AT-vejledning F.3.5

Nærhedsprincippet

Der gælder nogle grundlæggende krav til selve opbygningen af AMO.

Inden for rammerne af disse krav kan hver virksomhed fastsætte det nødvendige antal medlemmer af AMO ud fra et nærhedsprincip.

Nærhedsprincippet betyder, at der til hver en tid skal være det nødvendige antal medlemmer. Det vil sige nok, til at AMO skal kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejdsmiljøproblemer og behovet for kontakt mellem de ansatte og AMOs medlemmer.

Nærhedsprincippet

 

 

Henter PDF