G� til hovedindholdet

Samarbejde om arbejdsmiljø

I alle virksomheder skal arbejdsmiljøarbejdet varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven – det vil sige sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. 

Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte, og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet. 

Samarbejdet skal skabe rammerne for både de daglige og de mere strategiske arbejdsmiljøopgaver.

Arbejdsgiverens pligter

Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation

I alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (herefter AMO). AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. Læs mere om organisering af arbejdsmiljøarbejdet:

Særligt for virksomheder med 10-34 ansatte

Ikke pligt til at oprette AMO i små virksomheder

I virksomheder med højst 9 ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en AMO. I det daglige forgår samarbejdet her ved løbende og direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Læs mere om reglerne for virksomheder med højst 9 ansatte:

Særligt for virksomheder med 1-9 ansatte

 

Krav om årlig drøftelse

Alle virksomheder uanset størrelse skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års arbejde i AMO tages op. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for. Desuden skal AMO bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Henter PDF