Spørgsmål og svar om arbejdsmiljøorganisation

Svar på de oftest stillede spørgsmål om arbejdsmiljøorganisation. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Ja, det kan I, selvom I ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. I den situation skal I selv indgå en organisationsaftale.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Aftaleordningen forudsætter, at den enkelte virksomhed er omfattet af en organisationsaftale og af en virksomhedsaftale. Det er imidlertid ikke en betingelse for indgåelse af en organisationsaftale eller en virksomhedsaftale, at alle ansatte er medlem af en lønmodtagerorganisation. Organisationsaftaler indgås mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer. Det vil typisk være de organisationer, der er berettigede til at forhandle overenskomst. Organisationsaftalen kan dog også indgås af en virksomhed, der ikke er medlem af en organisation. På lønmodtagersiden er det derimod et krav, at det er en lønmodtagerorganisation, der er part i organisationsaftale. Det er ikke en betingelse, at alle ansatte er medlem.

Virksomheder, som ikke har mulighed for at bruge aftalereglerne, fordi de ansatte ikke er organiserede, kan søge dispensation hos Arbejdstilsynet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsgiveren skal sørge for at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Den skal bestå af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Det er arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren, der skal være formand.

Arbejdsgiveren beslutter i samarbejde med de ansatte, hvor mange medlemmer, AMO'en skal have. Antallet skal være nok til, at AMO'en til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende, og kan være i kontakt med de ansatte.

 • Arbejdsmiljøorganisationens størrelse og antal medlemmer
 • Arbejdsgiverens pligter

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiveren, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. Den skal bestå af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra jeres arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren beslutter i samarbejde med de ansatte, hvor mange medlemmer og grupper, AMO'en skal have. Antallet skal være nok til, at AMO'en til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende, og kan være i kontakt med de ansatte.

 • AMO’en størrelse, antal medlemmer og grupper
 • Arbejdsgiverens pligter

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, det må I ikke.

Aftalerne skal styrke og effektivisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, virksomheder, der har 1-9 ansatte, skal ikke oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

I disse virksomheder skal arbejdsgiveren sørge for, at der er et samarbejde om sikkerhed og sundhed. Samarbejdet skal ske via en løbende og direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte.

Der gælder særlige regler for arbejdssteder, der er skiftende eller midlertidige. Det er fx byggepladser.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, den samme arbejdsleder kan være med i flere grupper.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Kravet om en årlig drøftelse gælder for alle virksomheder – også for virksomheder uden arbejdsmiljørepræsentant (hvor der ikke er krav om en) . Arbejdsgiveren skal  i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, det gør der, når der er tale om det, vi kalder midlertidige og skiftende arbejdssteder.

Arbejdsgiveren skal organisere et samarbejde om sikkerhed og sundhed, når der er 5 eller flere ansatte, der arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx byggepladsen). Arbejdet skal vare i mindst 14 dage.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, en AMO skal omfatte alle ansatte.

Det vil sige, at alle ansatte skal kunne deltage i valget af en arbejdsmiljørepræsentant. De skal også kunne trække på AMOs kompetence og deltagelse.

Når der mangler en arbejdsmiljørepræsentant

Er der et konkret tidspunkt, hvor der er et område i virksomheden, der ikke kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant, så skal arbejdsgiveren løbende forsøge at motivere gruppen til at vælge en repræsentant.

I denne periode kan personalegruppen trække på arbejdslederen eller eventuelt de andre medlemmer af AMO.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I kan erstatte reglerne om organisering med aftaler. Det vil sige reglerne om:

 • Hvordan I skal etablere AMO.
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • AMOs størrelse.

I skal indgå både organisationsaftaler og virksomhedsaftaler for, at det kan lade sig gøre.

Nogle regler kan I ikke ændre

Der er nogle generelle regler, som I ikke kan ændre med aftaler:

 • Pligten til at etablere en AMO.
 • AMO’s opgaver.
 • Arbejdsgiverens pligter.
 • Valg og udpegning af medlemmer af AMO.
 • Arbejdsmiljøuddannelse.

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. For det første skal disse områder overholde alle de nye regler, som ikke kan ændres ved aftale. For det andet skal den ændrede organisering, som følger af aftalerne, sikre, at virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed bliver styrket og effektiviseret set i forhold til de nye reglers krav. For det tredje skal arbejdsgiveren efter de nye regler kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

AMO skal være stor nok til at kunne varetage sine opgaver tilfredsstillende til enhver tid.

I beslutter størrelsen af jeres AMO

Det er arbejdsgiveren, der beslutter størrelsen af AMO i samarbejde med ansatte og arbejdsledere. De skal i fællesskab vurdere, hvad behovene er. De skal tage hensyn til virksomhedens struktur, ledelsesforhold og arbejdsmiljøproblemer.

Der skal også være nok medlemmer i AMO til, at de ansatte kan komme i kontakt med deres repræsentanter. De skal kunne tale med AMO-medlemmerne om arbejdsmiljøforholdene i arbejdstiden.

Reglerne om udvalg og grupper

Reglerne om udvalg og grupper angiver de grundlæggende krav til struktur og antal personer i virksomhedens AMO. Den rigtige størrelse fastsættes ud fra en vurdering af de konkrete behov.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at I kan dokumentere orienteringen.

Den person, der melder tilbage i OnlineAT på virksomhedens vegne, skal dog give en erklæring om, at enten Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte er blevet orienteret om indholdet af tilbagemeldingen, inden I sender den til os. Erklæringen sker under strafansvar.

Det kan være en god idé at orientere AMO eller medarbejderrepræsentanten skriftligt, fx via mail eller et mødereferat. På den måde kan I dokumentere, at orienteringen er sket rettidigt, hvis der opstår uenighed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14