G� til hovedindholdet

Afprøvning af tekniske hjælpemidler

I kan søge om tilskud til leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan forbedre jeres ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risikoen for arbejdsulykker.

Tekniske hjælpemidler

Hvad kan I søge om tilskud til?

I kan søge om tilskud til at leje og afprøve tekniske hjælpemidler i en periode på 3 måneder. Adgangen til at få tilskud til leje giver virksomheden mulighed for at afprøve et teknisk hjælpemiddel, så man kan vurdere, om hjælpemidlet er egnet til opgaven, og dermed undgå fejlinvesteringer. Er lejeprisen fastsat, så den ender med at være på niveau med købsprisen, er der reelt tale om et køb. Udlejningsprisen for et teknisk hjælpemiddel må derfor som udgangspunkt ikke udgøre mere end en tredjedel af købsprisen på et nyt tilsvarende hjælpemiddel. Hertil kan der efter en konkret vurdering tillægges rimelige udgifter til instruktion i brug af hjælpemidlet, montage, afmontering og transport af udstyret.

Nedenfor er beskrevet en række eksempler på aktiviteter, som I kan søge tilskud til:

  • Afprøvning af et teknisk hjælpemiddel, som fx kan løfte ting for jer eller medvirke til, at I står i en bedre arbejdsstilling. Det kan også være et teknisk hjælpemiddel, der yder ekstra sikkerhed, når I arbejder i højden.
  • Hjælp fra en konsulent, som hjælper jer med at introducere hjælpemidlet til medarbejderne.

I kan søge om tilskud, hvis:

  • I gerne vil gøre en ekstra indsats for at forebygge fysisk nedslidning og ulykker på et højere niveau. Det kunne fx være, at I gerne vil afprøve tekniske hjælpemidler fordi, I oplever mange forskellige belastninger i løbet af en arbejdsdag. Den enkelte belastning er ikke så stor, men over en arbejdsdag oplever I alligevel, at arbejdet er hårdt.
  • I allerede bruger et teknisk hjælpemiddel til en arbejdsopgave, men gerne vil afprøve en ny metode eller et andet teknisk hjælpemiddel for at finde en endnu bedre løsning.

Hvorfor er afprøvning af tekniske hjælpemidler en god ide?

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler på markedet, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere, hvilket hjælpemiddel, der er mest velegnet til netop den arbejdsopgave, hvor I har brug for at få aflastet jeres krop eller undgå en ulykke.


Gennem puljen kan I få tilskud til at leje og afprøve forskellige hjælpemidler og finde ud af, hvilket hjælpemiddel der bedst hjælper jer og samtidig er nemt at bruge, så I undgår at lave en fejlinvestering.

Eksempler på afprøvning af tekniske hjælpemidler

Afprøvning af teknisk hjælpemiddel for bedre ergonomi

Et supermarked benytter traditionelle palleløftere til at transportere varer fra lageret ud til hylderne i butikken, som medarbejderne til tider synes kan være svære at skubbe i gang. Arbejdspladsen ønsker derfor at afprøve en selvkørende palleløfter i en periode og får tilskud til at leje en i 3 måneder. Medarbejderne oplever en lettelse i det daglige arbejde, når de bruger den selvkørende palleløfter. Det er nu ikke længere hårdt at skulle flytte varerne.

En murervirksomhed benytter normalt stilladser til opmuring. Stilladset tilpasses for hver meter, der opmures i overensstemmelse med anvisningerne i branchevejledningen, så der ikke lægges mursten under knæhøjde eller over skulderhøjdearbejde. Virksomheden vil gerne afprøve, om belastningerne ved murerarbejdet yderligere kan reduceres ved at bruge en arbejdsplatform/søjlelift i stedet for stillads. Forventningen er, at arbejdsstillingerne kan blive endnu bedre med denne løsning, fordi platformen kan reguleres i højden for hvert skifte, der lægges. Ved afprøvningen af søjleliften finder medarbejderne ud af, at arbejdet er mindre belastende for ryg og skuldre, fordi de ikke skal bøje og strække sig så meget.

Afprøvning af uplift for at forhindre ulykker

En virksomhed, som hver uge har nogle kortvarige, lettere reparationsopgaver fra stiger aftaler, at de gerne vil afprøve en uplift for at mindske risikoen for fald under reparationsarbejdet. Virksomheden får tilskud til at afprøve en uplift i 3 måneder. Virksomheden får i perioden afprøvet, hvordan det er for flere forskellige medarbejdere at manøvrere upliften rundt på nogle arbejdssteder og udføre reparationsopgaver fra den. Medarbejderne oplever, at de føler sig mere sikre på platformen, hvor de lettere kan vende sig, have enkelte materialer med på liften og dermed lettere kan udføre arbejdet.

Hvad skal I være opmærksomme på?

Inden I ansøger puljen om tilskud til jeres aktivitet, skal I være opmærksomme på følgende:

  • Hjælpemidlerne skal være egnede og forsvarlige til det formål, som I ønsker at anvende dem til.
  • Det er en god ide at inddrage medarbejderne i beslutningen om, hvilket hjælpemiddel der skal afprøves. De har ofte en god fornemmelse af, hvad problemet er, og hvilken løsning der vil kunne fungere i deres arbejde.
  • Det kan være en god ide at lave en plan for, hvordan alle relevante medarbejdere bliver introduceret til hjælpemidlet og får mulighed for at afprøve det. Der kan være forskellige behov. Hvad med fx vikarer og medarbejdere på aften-/nathold skal de inddrages?
  • Selvom du har fået tilsagn om støtte, så kan Arbejdstilsynet give påbud ved tilsyn, såfremt hjælpemidlet ikke anvendes forsvarligt og under hensyn til fabrikantens anvisninger, eller ikke er egnet til arbejdsopgaven.

 

Find inspiration

Hvis du mangler inspiration til et teknisk hjælpemiddel, der kan hjælpe jer til en bedre arbejdsdag, så kan du finde inspiration i det vejledningsmateriale, som Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø(BFA) har udarbejdet.

BFA Bygge og anlæg

BygErgo.dk - Udarbejdet af byggeriets arbejdsmiljøbus og Bfa Bygge & Anlæg

BFA Industri

BFA Handel, Finans og Kontor

BFA Transport, Service, Turisme og Jord til bord

OBS!

Arbejdsmiljøpuljen er lukket for ansøgninger indtil videre.

Kontakt sekretariatet for hjælp

I Arbejdstilsynet sidder et sekretariat parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til puljen.

Ring: 70 12 12 88 (tast 5). Telefontid: mandag, onsdag og fredag 9-10:00

E-mail: arbejdsmiljoepuljen@at.dk

Oftest stillede spørgsmål

Spørgsmål og svar

Tidligere afholdt webinar om puljen

Gense webinaret fra 28. april 2021 om Arbejdsmiljøpuljen. Webinaret giver en introduktion til puljens tre spor, ansøgningsprocessen og svar på de spørgsmål, vi oftest får

Se webinaret

Henter PDF