Gå til hovedindholdet

Rådgivning om forebyggelse af kemiske påvirkninger

I kan søge tilskud til rådgivning og afprøvning af hjælpemidler, der styrker forebyggelsen af kemiske påvirkninger og eksem fra vådt arbejde

Rådgivning om kemi og støv

Hvad kan I søge om tilskud til?

Daglig udsættelse for kemiske påvirkninger, støv og vådt arbejde kan føre til helbredsproblemer, der også kan påvirke arbejdsevnen. Både kemiske påvirkninger og beskyttelsesforanstaltningernes effektivitet kan være komplekse at afdække. Hvis I ikke selv har kompetencerne, kan I fx søge rådgivning og støtte til:

  • Kortlægning af procesgeneret udsættelse for kemi
  • Vurdering af komplekse ventilationsforhold og forebyggende foranstaltninger
  • Rådgivning vedrørende muligheder for substitution
  • Arbejdsmedicinsk vurdering af kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet
  • Afprøvning af nye indsatser til forbedring af instruktion og sikkerhedskultur
  • Rådgivning i forbindelse med indkapsling af processer
  • Leje og afprøvning af fx mobile anlæg til håndtering og udsugning
  • Leje og afprøvning af måleudstyr til kortlægning af udsættelse for støv eller dampe og vurdering af foranstaltningernes effektivitet
  • Leje og afprøvning af fx cobots (fleksible robotter)

Eksempel på ekstern rådgivning om forebyggelse af kemiske påvirkninger

I en mindre produktionsvirksomhed med mange forskellige arbejdsstationer i samme hal blev der søgt rådgivning til kortlægning af ventilationsforholdene ved de enkelte arbejdsstationer og i hallen som helhed.

Ved hjælp af røgudlægning og luftmålinger ved arbejdsstationerne fik virksomheden indblik i, hvordan den samlede aktivitet i hallen påvirkede ventilationsforholdene og viden om, hvor der var særligt behov for at arbejde med indeslutning af processerne og udvidelse af kapaciteten af udsugningsanlægget.

Virksomheden fik samtidig indblik i betydningen af planlægning og tilrettelæggelse af arbejde med henblik på at begrænse unødig påvirkning af kemi mest muligt. Virksomheden brugte den indhentede viden til en omorganisering af aktiviteterne, indkapsling af problematiske processer og særlig instruktion af medarbejderne.

Hvad skal I være opmærksomme på?

Forudsætningen for at opnå tilskud er, at I allerede har arbejdet med jeres kemiske risikovurdering, som skal indgå som en del af arbejdspladsvurderingen ved arbejde med farlig kemi.

Find inspiration

Hvis du mangler ideer til forebyggelsesprojekter, så kan du finde inspiration i det vejledningsmateriale som Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) har udarbejdet. Eksempler på dette vejledningsmateriale er:

BFA Industri:

Kemisk arbejdsmiljø - råd og vejledning til sikring af arbejdsmiljøet - BFA Industri - pdf

Eksem og hudallergi - vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi - BFA Industri - pdf

Arbejdsmiljø ved svejsning - gode løsninger - BFA Industri - pdf

BFA Bygge & Anlæg

Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg - BFA Bygge&Anlæg - pdf

BFA Service - Turisme

APV-portalen

 Henter PDF