Gå til hovedindholdet

Rådgivning om støjdæmpning

I kan søge om tilskud til rådgivning om dæmpning af høreskadende støj.

Medarbejder med høreværn

Hvad kan I søge om tilskud til?


Daglige støjbelastninger over 80 dB(A) er høreskadende, og støjproblemerne er normalt komplekse at løse. Kan I ikke umiddelbart løse støjproblemerne, kan rådgivningen fx handle om:

  • Hjælp til en støjkortlægning, hvis I ikke selv har kompetencerne
  • Indkøb af nye mere støjsvage maskiner/udstyr
  • Bygningsændringer, herunder akustiske forhold
  • Hindring af, at vibrationer fra maskiner forplanter sig som bygningslyd
  • Indkapsling af bestående maskiner
  • Prissætning af mulige støjdæmpende tiltag så I kan foretage en prioritering af, hvilke tiltag der kan sættes i gang med det samme og hvilke der må vente lidt.

Eksempel på ekstern rådgivning om støjdæmpning

Da en mindre produktionsvirksomhed rykkede til nye bygninger, skabte de et overblik over de støjudfordringer, der var nævnt i APV´en i de tidligere lokaler. Der blev også hentet ekstern hjælp til målinger og input til løsninger udefra.

De fik viden om at indkapsle støjen ved kilden, og der blev derfor bygget små støjhuse med indbygget isolering rundt om enkelte maskiner. Derudover blev der sat støjplader op i hele loftet. Virksomheden fik viden om materialer og lydisolering, og den viden brugte de efterfølgende til at designe og bygge lydvægge.

Hvad skal I være opmærksomme på?


Det er en forudsætning for tilskud, at I allerede har gennemført støjdæmpning af støj over støjgrænsen på 85 dB(A) i henhold til arbejdsmiljøreglerne.

Find inspiration

Hvis du mangler inspiration til støjdæmpningsprojekter, så kan du finde inspiration i det vejledningsmateriale, som Branche-fællesskaberne for Arbejdsmiljø(BFA) har udarbejdet.

Støj - kom godt i gang - BFA Industri

Støj i byggeriet - BFA Bygge&AnlægHenter PDF