G� til hovedindholdet

Sundhedsfremme i form af træning

I kan søge om tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter i form af fysisk træning, som kan forbedre jeres medarbejderes sundhed og mindske smerter.

Sundhedsfremme - fysisk træning

Hvad kan I søge om tilskud til?

Nedenfor er beskrevet en række eksempler på aktiviteter, som I kan søge om tilskud til: 

 • Projekter, der går ud på at gennemføre styrketræning på arbejdspladsen, så medarbejdernes muskler og led bliver styrket
 • Projekter, der går ud på at gennemføre konditionstræning på arbejdspladsen med henblik på at modvirke konsekvenserne af meget stillesiddende arbejde
 • Forløb, hvor en personlig træner, fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver eller lignende, kommer ud til arbejdspladsen, og rådgiver om indkøb af udstyr, indretning af træningsmiljø og instruktion af træningsøvelser, der kan styrke de muskler, der er mest udsat i løbet af arbejdsdagen
 • Konsulenttimer til f.eks. rådgivning til at integrere fysisk træning i arbejdet
 • Konsulenttimer til vejledning om, hvilken type af træning, der ville være optimal for at forebygge at jeres medarbejdere bliver nedslidte af arbejdet.

Hvorfor er fysisk træning på arbejdspladsen en god ide?

Styrketræning udført i arbejdstiden sammen med kollegaerne kan mindske smerter i ryg, nakke, skulder og arm, samt have en række afledte positive psykologiske og sociale effekter, og selv få minutters træning kan give resultater. De positive resultater gør sig gældende på tværs af jobgrupper.

Eksempler på sundhedsfremmende aktiviteter

I en virksomhed, hvor medarbejderne arbejder ved kontor, oplever medarbejderne ømhed i skuldre og nakke efter arbejde og generelt mange sygedage. Virksomheden indkøber træningselastikker og får hjælp af en instruktør til at gennemføre 5 minutters elastiktræning om dagen med øvelser målrettet muskler i nakke- og skulderregion. Træningen foregår lige før frokostpausen, så medarbejderne har mulighed for at restituere i pausen. Efter få uger med instruktøren kan medarbejderne selv i fællesskab stå for træningen. Efter en måned kommer instruktøren igen og repeterer og retter øvelserne. Efter tre måneder er der en afsluttende seance med instruktøren. Medarbejderne rapporterer færre smerter i musklerne efter kort tid.

Hos et mekanikerfirma rapporterer medarbejderne, at det daglige arbejde er fysisk anstrengende, og at de har smerter i nakke, skuldre og arme. Virksomheden får hjælp til at gennemføre et forløb med 2 ugentlige sessioner af 30 minutters fysisk aktivitet i 15 uger. Efter forløbet oplever medarbejderne færre smerter og bedre overskud til at udføre de daglige arbejdsopgaver. Virksomheden udnævner efterfølgende to frivillige medarbejdere til sundhedsministre, der med inspiration fra forløbet får til opgave at stå for at planlægge og gennemføre træningen.

Hvad skal I være opmærksomme på?

Inden I ansøger puljen om tilskud til jeres aktivitet, skal I være opmærksomme på følgende:

 • Det er en god ide at inddrage medarbejderne i beslutningen om at gennemføre træningen, samt give dem indflydelse på, hvad træningen skal indeholde, og hvordan den skal gennemføres.
 • Der er størst chance for fastholdelse, når træningen laves som en social ting, hvor de ansatte motiverer og støtter hinanden, samt at ledelsen er en del af initiativet, og viser at de vil det.
 • Få minutters træning om dagen kan være nok til at nedsætte smerter, og effekten kan ses efter få uger.
 • Musklerne må gerne være varme, ømme og trætte efter træningen, men kun kortvarigt, da det er normalt at opleve ”træningsømhed” i starten. Bliv derfor ikke forskrækket over ømme muskler i begyndelsen.

 

Information om sundhedsfremme og træning

Der er evidens for, at træning på arbejdspladsen kan have en positiv effekt på muskelskeletbesvær. Særligt er der stærk evidens for, at styrketræning giver en positiv effekt på smerter, mens der er begrænset evidens for denne effekt af konditionstræning. Begge træningsformer kan dog forbedre det generelle helbred, herunder hjertekarsundhed, og mindske træthed fra fysisk arbejde.


Træning kan desuden styrke det sociale sammenhold på arbejdspladsen, hvis de ansatte træner sammen samt støtter og motiverer hinanden.


Endelig kan træning nedsætte de ansattes ”fear avoidance” (når man undgår en specifik bevægelse af frygt for at få smerter) for arbejdsopgaver. Når man indser, at man kan lave nogle øvelser med mere og mere belastning, bliver man mindre bange for at lave de samme bevægelser, eksempelvis i arbejde, hvor man ellers har været bange for at få smerter.

Hvordan kan fysisk træning på arbejdspladsen tilrettelægges?

Træning kan enten foregå som en del af arbejdsopgaverne, hvis disse tilrettelægges korrekt, eller som særskilt aktivitet i løbet af arbejdsdagen, evt. før frokostpause eller lignende så denne pause bruges som restitutionsperiode. For at øge fastholdelsen blandt medarbejderne bør træningen organiseres, så det bliver gjort af de ansatte sammen for at skabe fællesskab og motivation, og det bør foregå tæt på arbejdet, eksempelvis i gangen mellem værksted og kantine, frem for i et kælderrum, hvor kun dem, som ellers ville træne i fritiden, kommer. Desuden skal det være simpelt og let at gå til samt være målrettet til at træne de samme muskelgrupper, som bruges i arbejdsopgaverne.

Træningen kan indeholde:

 • Elastiktræning kan udføres på få minutter og evt. med et enkelt sæt til udmattelse (for hver muskelgruppe), hvis det gøres hver arbejdsdag. Herved opnår I en positiv effekt på smerter.
 • Træning med vægte bør være tung styrketræning og ligge omkring 70% af 1RM (dvs. den vægt man maksimalt kan løfte ved en enkelt gentagelse).
 • Konditionstræning kan laves som løbetræning, cykeltræning, i romaskine og lign.
 • Træningen skal foregå tæt på arbejde, så medarbejderne bliver konfronteret med træningen, og at udstyr ikke blot er gemt væk i et kælderrum.
 • Det er vigtigt, at træningsprogrammet er simpelt, men der skal også være plads til løbende ændringer i både øvelser og belastning – det kan være med til at højne motivation og fortsat deltagelse.

Et træningsforløb med instruktør skal gerne tilrettelægges således, at det motiverer og sætter medarbejderne i stand til at fortsætte træningen på egen hånd, når projektet slutter, og instruktøren ikke længere er til stede på virksomheden. Projekter, som får tilskud fra puljen, skal være afsluttet inden for 12 måneder med maksimalt 15 ugers samlet instruktion fra en instruktør. En instruktør kan instruere i et træningsforløb i 15 sammenhængende uger, men det kan også deles op, så instruktøren starter med at introducere øvelserne gennem nogle uger og derefter kommer på besøg i virksomheden med ugers eller måneders mellemrum for at repetere eller introducere nye øvelser. I projektet kan man med fordel udnævne nøglepersoner på virksomheden, der klædes på til at stå for træningen, når instruktøren ikke er der.  Hvis virksomheden ønsker at gøre brug af en instruktør ud over de 15 uger, vil virksomheden selv skulle betale for den del.  

Links til inspiration

Øvelser, der træner de muskler, du bruger, når du arbejder ved computer. Øvelserne kan mindske smerter i nakke, skuldre og arme

4 øvelser med elastik for nakke, skuldre og arme - pdf

Øvelser, der træner de muskler, du bruger, når du bruger arme og hænder meget og har mange ensidige, gentagne bevægelser eller går, står og løfter meget

OBS!

Arbejdsmiljøpuljen er lukket for ansøgninger indtil videre.

Kontakt sekretariatet for hjælp

I Arbejdstilsynet sidder et sekretariat parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til puljen.

Ring: 70 12 12 88 (tast 5). Telefontid: mandag, onsdag og fredag 9-10:00

E-mail: arbejdsmiljoepuljen@at.dk

Oftest stillede spørgsmål

Spørgsmål og svar

Tidligere afholdt webinar om puljen

Gense webinaret fra 28. april 2021 om Arbejdsmiljøpuljen. Webinaret giver en introduktion til puljens tre spor, ansøgningsprocessen og svar på de spørgsmål, vi oftest får

Se webinaret

Henter PDF