G� til hovedindholdet

Brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed ved påbud

Når en virksomhed får et kompetencepåbud, kan den bl.a. vælge at få hjælp fra en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at efterkomme kompetencepåbuddet. Men hvis kompetencepåbuddet drejer sig om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, skal påbuddet efterkommes med hjælp fra en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed.

De forskellige områder for autorisation

En rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet kan være autoriseret på det ergonomiske område, det biologiske område, det kemiske område, det fysiske område og det psykosociale område. Rådgivningsvirksomheden kan være autoriseret på et, flere eller alle 5 områder.

Vælg rådgivningsvirksomhed inden for det rigtige arbejdsmiljøområde

Hvis virksomheden vælger at opfylde kompetencepåbuddet ved at bruge en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed, afhænger valget af rådgivningsvirksomhed af, hvilke påbud rådgiveren skal hjælpe med at løse.

 • Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer
  Vælg en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det område, som påbuddet drejer sig om eller vælg en, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.
 • Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer
  Vælg en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det område, som påbuddene drejer sig om eller vælg en, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.
 • Kompetencepåbud om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer
  Vælg en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det kemiske område eller vælg en, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.
 • Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed
  Vælg en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område eller vælg en, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.
 • Kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
  Vælg en rådgivningsvirksomhed inden for det psykosociale område eller vælg en, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.

Rådgivningsvirksomhedens opgaver

Rådgivningsvirksomheden skal hjælpe med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.  Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå virksomheden med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer, at den skal komme med forslag til konkrete initiativer, som kan forebygge, at der op­står tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden. Rådgivningsvirksomheden skal også rådgive virksomheden om, hvordan den kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV).  

NB! Hvis virksomheden har modtaget et rådgivningspåbud før 1. april 2021, skal den bruge en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed til at efterkomme påbuddet.

Henter PDF