Gå til hovedindholdet

Find en autoriseret arbejdsmiljørådgiver

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at hjælpe med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

En rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet kan være autoriseret på det ergonomiske område, det biologiske område, det kemiske område, det fysiske område og det psykosociale område. Rådgivningsvirksomheden kan være autoriseret på et, flere eller alle fem områder.

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, fordi den har et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det område, som påbuddet drejer sig om, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder. Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriseret på:

Det ergonomiske område

Det biologiske område

Det kemiske område

Det fysiske område

Det psykosociale område

Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud pga. mange arbejdsmiljøproblemer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på de områder, der er truffet afgørelse om, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på alle områder. Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriseret på:

Det ergonomiske område

Det biologiske område

Det kemiske område

Det fysiske område

Det psykosociale område

Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø

En virksomhed, der har fået rådgivningspåbud om at undersøge, om der er pro­ble­mer i det psykiske arbejdsmiljø, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det psykosociale område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder. Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriseret på:

Det psykosociale område

Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer

En virksomhed, der har fået rådgivningspåbud om at under­søge mulighederne for at substituere stoffer og materialer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det kemiske område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder. Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriseret på:

Det kemiske område

Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed

En bygherre, der har fået et rådgivningspåbud som følge af manglende eller væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det fysiske område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder. Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriseret på:

Det fysiske område

Rådgivningsvirksomhedens opgaver

Den autoriserede rådgivningsvirksomheds opgave er at bistå virksomheden med at løse det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå virksomheden med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer dels, at rådgivningsvirksomheden skal bistå virksomheden med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der op­står tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i virksomheden i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive virksomheden om, hvordan den kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV).