G� til hovedindholdet

Værd at vide for arbejdsmiljørepræsentanten

Som ny arbejdsmiljørepræsentant er der mange ting, man skal sætte sig ind i. Her finder du nogle gode råd til, hvor du finder den nødvendige viden.

Når man står med et konkret arbejdsmiljøproblem på arbejdspladsen, skal man starte med at gøre sig klart, hvad problemet er, og hvad man har brug for at vide mere om.

Brug dine kolleger og arbejdsmiljøorganisationen

Start med at tale med dine kolleger og ledelsen på arbejdspladsen samt de andre i arbejdsmiljøorganisationen om, hvad I kan gøre, så I kan forsøge at løse problemerne i fællesskab.

Se eksempel på en problemløsningsmodel

Brug Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er myndighed på området, og her kan du finde de gældende love og regler. Arbejdstilsynet har en callcenterfunktion, der besvarer spørgsmål fra virksomheder, ansatte og andre om regler og praksis på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets Callcenter har tlf. 70 12 12 88. Callcenteret har åbent mandag-torsdag fra kl. 8 til 15 og fredag fra kl. 8 til 14.

Brug dit branchefællesskab for arbejdsmiljø (BFA)

Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning. Klik på Branchefællesskaber i topmenuen.

Brug din fagforening

Hvis du er medlem af en fagforening, kan du også søge rådgivning hos dem.

Henter PDF