Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om ny arbejdsmiljørepræsentant

Svar på de oftest stillede spørgsmål om ny arbejdsmiljørepræsentant. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Arbejdsmiljørepræsentantens rolle?

  Arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdsmiljølederen tale om, hvordan de kan få resten af arbejdsområdets ledere og medarbejdere til at være opmærksomme på deres egen og andres sikkerhed og sundhed.

 • Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

  En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på en arbejdsplads til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten har en række forskellige opgaver og ansvarsområder, herunder:

  • At være en kontaktperson for de ansatte, når det gælder spørgsmål og bekymringer vedrørende arbejdsmiljøet
  • At deltage i arbejdspladsvurderinger og bidrage til at identificere eventuelle risici for arbejdsmiljøet
  • At være med til at udarbejde foranstaltninger til at eliminere eller reducere risici for arbejdsmiljøet
  • At informere de ansatte om arbejdsmiljørelaterede emner og sikre, at de har de nødvendige værktøjer og oplysninger til at arbejde sikkert
  • At være med til at løse eventuelle konflikter eller problemer, der opstår i forbindelse med arbejdsmiljøet

  Arbejdsmiljørepræsentanten skal have mulighed for at deltage i relevante kurser og uddannelser.

  Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

 • Hvem har valgret til valg af arbejdsmiljørepræsentant?

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

  Alle ansatte har valgret, også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter. Ansatte på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte, der er beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har dog ikke valgret.

  Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

  Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 • Hvordan vælges en arbejdsmiljørepræsentant?

  De ansatte på virksomheden skal vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, som skal repræsentere dem i AMO.

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle de ansatte i det område, han eller hun dækker.  Arbejdsmiljørepræsentanten er med i arbejdsmiljøorganisationen og deltager blandt andet ved runderinger og tilsyn.

  Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen.

  Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker, det vil sige i hele virksomheden eller en del af virksomheden eller på det midlertidige arbejdssted. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer således alle ansatte i det pågældende område, og det gælder, uanset om de arbejder på kontor, i produktionen eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten gør sig dette klart som medlem af AMO, og endnu mere vigtigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er én og samme person.

  Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke "væltes" af kollegerne.

 • Kan en personalegruppe stå uden for virksomhedens AMO?

  Nej, en AMO skal omfatte alle ansatte.

  Det vil sige, at alle ansatte skal kunne deltage i valget af en arbejdsmiljørepræsentant. De skal også kunne trække på AMOs kompetence og deltagelse.

  Når der mangler en arbejdsmiljørepræsentant

  Er der et konkret tidspunkt, hvor der er et område i virksomheden, der ikke kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant, så skal arbejdsgiveren løbende forsøge at motivere gruppen til at vælge en repræsentant.

  I denne periode kan personalegruppen trække på arbejdslederen eller eventuelt de andre medlemmer af AMO.

 • Kan vi aftale en længere valgperiode for en arbejdsmiljørepræsentant?

  Ja, I kan forlænge valgperioden op til 4 år. En valgperiode er som udgangspunkt 2 år.

  Det kan ske ved en aftale indgået mellem arbejdsgiveren og de ansatte om den ønskede forlængelse, og forlængelsen kan alene gælde for fremtidige valg. Dvs. at forlængelsen ikke kan gælde for tidligere valg.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF