Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Ofte stillede spørgsmål om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Hvornår regnes tre måneders-fristen for den obligatoriske uddannelse?

Fristen på tre måneder regnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget. Dette gælder, uanset om den pågældende først træder reelt i funktion på et senere tidspunkt.

Hvem skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?

Alle medlemmer af AMO skal som udgangspunkt gennemføre uddannelsen. Det gælder dog ikke, hvis man har gennemført en af de obligatoriske uddannelser, der var gældende i perioden fra 1991 til 2010 eller har koordinatoruddannelsen. Alle andre medlemmer af AMO har pligt til at gennemføre uddannelsen.

Skal man gennemføre den obligatoriske uddannelse, hvis man har koordinatoruddannelsen?

Man skal ikke gennemføre den tre-dages obligatoriske uddannelse, hvis man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsarbejde.

Skal arbejdsgiveren gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen?

Hverken arbejdsgiveren eller virksomhedslederen er forpligtet til at gennemføre uddannelsen. Det gælder, uanset om de indgår i AMO som formand eller ej. Ansatte, der fungerer som formand, og som ikke er arbejdsgiverudpeget arbejdsledermedlem i AMO, skal heller ikke uddannes.

Kan man få dispensation for at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?

Man kan søge dispensation for gennemførelse af den obligatoriske uddannelse. Arbejdstilsynet vil bl.a. lægge vægt på, om personen har beskæftiget sig med arbejdsmiljø og hvor længe, om personen har beskæftiget sig med de metoder, der bruges i AMO’s arbejde eller om personen har rådgivet virksomheder eller undervist i arbejdsmiljøarbejde.Henter PDF