G� til hovedindholdet

Hvad er en APV?

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet. Læs mere om, hvorfor, hvordan og hvornår I skal udarbejde APV.

Hvorfor

En arbejdspladsvurdering (APV) giver jer mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. APV’en er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet.

APV handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

Mange virksomheder opnår både et bedre arbejdsmiljø og en øget trivsel med deres APV.

Samtidig viser en undersøgelse, at det er nemmere at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til at højt sygefravær, når man inddrager sygefraværet i APV’en. Dermed er første skridt taget til at fjerne de arbejdsmiljøproblemer, som kan føre til at højt sygefravær.

Krav til APV’en

 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget
 • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen
 • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Hvordan

APV-arbejdet starter med, at I får overblik over, hvordan arbejdsmiljøet er i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at der er problemer med arbejdsmiljøet, skal I finde ud af, hvordan I vil løse problemerne. I skal også tage stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver løst, og hvornår I skal følge op på, om problemerne faktisk er blevet løst.

I bestemmer selv, hvordan I vil gribe APV-arbejdet an. Det vil sige, at I kan vælge den metode, som passer bedst til jeres virksomhed. Det er dog et krav, at APV’en er skriftlig – på papir eller elektronisk. APV’en skal nemlig være tilgængelig og synlig for både medarbejdere og ledelse.

Det er også et krav, at medarbejderne deltager i hele APV-processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. I virksomheder med flere end 10 ansatte, er det arbejdsmiljøorganisation (AMO), der skal deltage i APV-arbejdet. I små virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage på samme måde.

Medarbejderne/arbejdsmiljøorganisationen skal underskrive APV’en som dokumentation for, at de har deltaget i APV-arbejdet.

Uanset hvilken metode I vælger for jeres APV-proces, skal APV’en indeholde disse fem faser:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende virksomhedens APV, men Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at virksomheden har gennemført APV-processen i overensstemmelse med reglerne. I kan bruge Arbejdstilsynets APV-tjeklister til at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø:

Arbejdstilsynets APV-tjeklister

Få hjælp i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere til at prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer i virksomheden:

Arbejdsmiljøvejvisere - vejen til et bedre arbejdsmiljø

Hvornår

I skal revidere APV’en, når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder – hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx være tilfældet, hvis I får en ny maskine eller begynder at bruge andre stoffer og materialer i produktionen.

Det kan også være nødvendigt at justere APV’en, hvis I får ny viden eller nye erfaringer. Hvis der fx sker en arbejdsulykke, og det viser sig, at det skyldes forhold i arbejdsmiljøet, kan det være nødvendigt at justere APV’en.

APV'en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år.

Det kan I gøre

Brug Arbejdstilsynets APV-tjeklister for de enkelte brancher til at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø:

Arbejdstilsynets APV-tjeklister

Brug Arbejdstilsynets brancherettede arbejdsmiljøvejvisere til at prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer i virksomheden:

Arbejdsmiljøvejvisere - vejen til et bedre arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets APV-hotline: 70 12 12 88 - tast 2

Henter PDF