G� til hovedindholdet

Kom i mål med APV-arbejdet

Kom godt i gennem APV’ens 5 faser fra kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan I vil løse problemerne.

5 faser

Uanset, hvordan I griber APV-arbejdet an, skal I gennemføre disse fem faser:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Identifikation og kortlægning

Start med at identificere og kortlægge arbejdsmiljøforholdene i alle dele af virksomheden. Det kan I fx gøre ved at holde et møde mellem ledelse og medarbejdere/arbejdsmiljø­organisationen eller ved at bruge spørgeskemaer eller tjeklister.

Sørg for at få alle arbejdsmiljøforhold med i kortlægningen, så I får et samlet overblik over alle arbejdsmiljøproblemer og deres omfang. Husk også lager, kontor, rengøring og alle maskiner – også dem, der ikke bruges så tit. 

Beskrivelse og vurdering

Næste skridt er at I beskriver de arbejdsmiljøproblemer, I har konstateret, og vurderer, hvor store og alvorlige de er. I skal også beskrive, hvordan I vil løse problemerne.

Når I beskriver løsningerne, skal I være opmærksomme på,  

 • om løsningerne bliver rettet mod kilden til problemet
 • om problemet helt kan forhindres
 • om det, der er farligt, kan udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt
 • om medarbejderne bliver uddannet og instrueret, som de skal.

Inddragelse af sygefravær

I skal også se på, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for sygefraværet. Det er altså ikke selve sygefraværet, I skal tage stilling til, men arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet. Her er nogle eksempler på forhold i arbejdsmiljøet, der erfaringsmæssigt kan have betydning for sygefraværet:

 • Manglende indflydelse og udfordringer
 • Arbejdspres
 • Dårlige arbejdsstillinger
 • Arbejdsulykker.

Det er ikke afgørende, hvornår I inddrager sygefraværet i processen. Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, der kan medvirke til sygefraværet, skal I tage dem med, når I prioriterer og udarbejder en handlingsplan.

Prioritering og handlingsplan

Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme. Det skal fremgå af planen, i hvilken rækkefølge I vil løse problemerne, og hvem der har ansvaret for, at det sker.

I kan bruge handlingsplanen som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde.

Opfølgning på handlingsplanen

Til sidst skal I udarbejde retningslinjer for, hvordan den vil følge op på handlingsplanen. Det betyder bl.a., at I skal fastlægge, hvornår og hvordan I vil vurdere, om ændringerne har virket efter hensigten.

I skal også beslutte, hvor ofte der er behov for at ændre eller justere APV’en.

APV’en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år.

Henter PDF