Spørgsmål svar om arbejdspladsvurdering (APV)

Svar på de oftest stillede spørgsmål om arbejdspladsvurdering (APV). Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

I kan bruge arbejdspladsvurderingen til at:

  • Synliggøre jeres arbejdsmiljøproblemer
  • Pege på løsningsforslag til problemerne
  • Arbejde systematisk og forebyggende med jeres arbejdsmiljø.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, arbejdspladsvurderingen er jeres eget arbejdsredskab. APV’en skal blive i virksomheden, så den er til rådighed for os, jeres ledelse og de ansatte.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en skriftlig arbejdspladsvurdering - i daglig tale kaldet APV.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det skal både jeres ledelse og de ansatte.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde i arbejdet med APV'en.

I skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, der er ikke krav om at specielt ansatte på deltid skal deltage i arbejdet med at lave en APV, men det er vigtigt, at alle ansatte er dækket af APV’en.  Det betyder, at APV’en skal dække alle forskellige arbejdsfunktioner, arbejdsforhold, arbejdstider m.m.

Alle ansatte har som udgangspunkt samme rettigheder uanset arbejdstid og ansættelsesform.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, Arbejdstilsynet kan ikke give dispensation, fordi det er et lovkrav, at der skal ske en revision af en virksomheds APV hvert tredje år.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, hvis der ikke er andre ansatte i virksomheden end familie, skal de ikke udarbejde APV.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, alle virksomheder med ansatte er omfattet af kravet om APV.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, hvis de ikke har nogen ansatte, så skal de ikke. Selvstændige erhvervsdrivende er fx selvstændige konsulenter eller håndværksmestre.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, alle ansatte er omfattet af kravet om en APV. Det vil sige, at I skal tage stilling til de ansattes arbejdsmiljøforhold ved udarbejdelsen af APV'en.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I skal revidere APV'en mindst hvert tredje år. I skal også revidere APV'en, hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, men kun når ændringerne har betydning for arbejdsmiljøet.

Læs mere om APV-værktøjet, der gør det lettere at lave en APV

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14